VAKIF LOGOSU

Karya Kültür ve Eğitim Vakfı’nın logosu sırtlı bir piramit, onu tepe noktasının her iki yanında sınırlayan birer halka ve iki Karca harften oluşmaktadır. Logo, kaynağını Hitit hiyeroglif yazıtları içindeki “Dağ Tanrısı” ikonundan alan Kaunos sikkelerinden esinlenerek oluşturmuştur. Karya ve Likya bölgeleri arasında kendi hinterlandına sahip bir bölgenin sakinleri olan Kbid ya da Kaunoslular, Herodotos’tan öğrendiğimize göre, dilleri, inanç gelenekleri örf ve adetleriyle Anadolu’nun yerli halklarındandır. Kendilerini Kbid halkı olarak tanımlayan Kaunoslular’ın en önemli özelliği, eski Luvi/Hitit geleneklerini kültür malzemeleri üzerinden Klasik Çağlar’a, Hekatomnid hanedanları zamanına kadar kendi yerli yazısı olan Karca/Kaunosca ile korumuş olmalarıdır. H. Th. Bossert daha 1930’lu yıllarda o zaman kökeni kesin olarak bilinmeyen Kaunos sikkeleri üzerindeki piramitleri “baitylos” olarak tanımlayarak, bunların üzerindeki halkalara dikkat çeken ilk Anadolu araştırmacılarındandır. Hitit resim yazısında “şehir”, “kral”, “dağ” ve “ülke” adları bir ya da iki piramit imgesi veya bunların kombinasyonu ile tanımlanmıştır. Volüt ile taçlandırılmış piramit, LUGAL GAL (=BÜYÜK KRAL) ideogramı olarak kullanılmıştı. Hitit resim yazısında kullanılan en ilginç piramit betimi, piramide her iki yan tarafından tutturulmuş olan halkalı olanlardır. Hitit resim yazısında “tu“ anlamındaki çizme biçimli imge üzerinde yükselen halkalı piramitlerin Hitit Kralı “TANRI-DAĞ TUDHALİA” yı tanımladığı da bilinmektedir. Luvi /Hitit kültüründe önemli bir yeri olan piramit, Karya inanç geleneğinde kutsallığı ve önemini sürdürmeye devam etmiş, özellikle materyal malzemesi üzerinde değişik imgelerle “tanrısallık, güç ve ölümsüzlük” sembolü olmuştur. Logodaki piramit motifinin her iki yanındaki işaretlerden soldaki, 48 harften oluşan Karca alfabesindeki “K”, sağ yanda kare şeklinde olanı ise, “E” ses değerini tanımlamaktadır. Özetle; vakfın kuruluş amacı olan Kültür ve Eğitimi.

TOP