MİSYONUMUZ

Bölgemiz, gerektiğinde bölgemiz dışı varolan yeraltı, yerüstü ve sualtı arkeolojik ve doğal değerleri araştırmak, gün yüzüne çıkarmak, insan, bölge ve ülkemiz adına evrensel bilgi ve kaynağa dönüştürmek, doğal ve kültürel değerleri koruyarak geleceğe taşımak, kazı ve araştırma sonuçlarını yayın yoluyla tanıtmak, bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırma ve uygulama, sempozyum, toplantı seminer, eğitim hizmetleri ve organizasyonları  yürütmek, yurt içinde ve yurt dışında şube, enstitüler ve tematik müzeler kurmak yönündeki girişimleri desteklemek niyetindeyiz.

TOP