Uluslararası Batı Anadolu Savunma Yapıları Sempozyumu

Karya Kültür ve Eğitim Vakfı; T.C. Kültür Bakanlığı, Başkent Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Universitat Des Saarlandes ile birlikte, Uluslararası Batı Anadolu Savunma Yapıları Sempozyumu’nun düzenleyecileri arasında yer aldı. 11-15 Eylül 2019 tarihlerinde Kaunos Kazı Evi’nde gerçekleşen ve 6 oturumda 17 bildiri sunulan sempozyumda Kaunos ve Karya kentleri başta olmak üzere sur yapıları, taş duvar örgü sistemleri, antik kent planları ve savunma sistemleri üzerine tartışıldı.

Kaunos Kazı Başkanı ve Karya Kültür ve Eğitim Vakfı Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Cengiz Işık’ın açılış konuşması ile başlayan sempozyumda vakfımızın mütevelli heyetinden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MSKÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler sunumları ile tartışma yörüngelerine katkıda bulundu.

Vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanışık’ın da katıldığı 2. gün programında Kaunos Antik Kenti, sur duvarları özelinde izlenen bir rota gezildi.

TOP