Başlarken….

Karya Kültür ve Eğitim Vakfı olarak; kadim ve güncel durumlara dair eylem odaklı çalışabilmek ve süreçleri bütüncül halde yürütebilmek adına periyodik toplantılar düzenlemeyi amaçlıyoruz.

TOP