Prof.Dr.Rahmi Nurhan ÇELİK
Vakıf Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi
rncelik@karia.org.tr

1964 Zonguldak doğumludur. Lisans öğrenimini 1986 ve Yüksek Lisans öğrenimini 1989 yıllarında İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği’nde, doktorasını 1992-1996 yılları arasında The University of Newcastle upon Tyne / İngiltere’de Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2004-2008 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2012-2013 yılları arasında İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Program Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın aktif üyesidir. 1988-1990, 1990-1992 yıllarında sırasıyla İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve Sayman Üyeliği görevlerini yürütmüş, 2000-2002 yıllarında İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Oda komisyonlarındaki çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu’nun Yönetmelikler Komisyonu’nda Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nin Hazırlaması çalışmalarında Oda temsilcisi olarak görev yapmıştır.Daha sonra kurulun yine Yönetmelikler Komisyonu Başkanı olarak ulusal coğrafi bilgi sistemlerinin yasal altyapısının oluşturulması konusundaki çalışmaları yürütmüştür. Kurulun Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu’nda da oda temsilcisi olarak görev yapmıştır. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Konum Belirleme Çalışma Grubu Başkanlığı’nı ve oda temsilciliği görevlerini yürümüştür. Aynı zamanda Avrupa Haritacılar Grubunda (EGoS–European Group of Surveyors) oda temsil görevini yürütmüş ve 2006 yılının Kasım ayından itibaren EGoS’un Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda FIGUluslararası Haritacılar Federasyonu’nun (FIG-Fédération Internationale des Géométres) Akademik Üyeliği görevlerini yürütmüş, bu süreçte İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü’nün FIG’de temsilciliğini yapmıştır. Halen FIG’in Mekansal Bilgi Yönetimi Komisyonu’nun üyesi olarak uluslararası düzeyde mesleki çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. Mekansal Bilişim İnisiyatifi Derneği-MBİ kurucu üyelerinden olup, iki yıl kurucu başkanlığını ve sonrasındaki iki yıllık dönemin başkanlığını yürütmüştür. Halen MBİ’nin Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında kuruluşu gerçekleşen Karya Kültür ve Eğitim Vakfı’nın Kurucu Mütevelli Heyeti Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Vakıf Genel Sekreteri görevlerini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Eşi de kedisi gibi geomatik mühendisidir olup, yüksek mimar bir kız çocuğu babasıdır.

TOP