Prof.Dr.M.Cengiz IŞIK
Vakıf Danışma Kurulu Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi

1949 doğumlu Memet Cengiz Işık; lisans, yüksek lisans ve doktorasını klasik arkeoloji üzerine tamamlamıştır. Akademik olarak 1996 tarihinde profesörlük ünvanını alan Cengiz Işık,ulusal ve uluslararası kitap, dergi, konferans ve bildirilerde çalışmalar yürütmüştür. 1991 - 1996 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü görevini yapmış, 2007 yılından bu yana ise; Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü görevini üstlenmektedir. Bilimsel ve mesleki kuruluşlar arasında; Lexicon Iconnographicum Mythologiae, Classiae (LIMC) Türkiye Delegeliği, Likya Araştırma Merkezi Üyeliği, Muğla Üniversitesi Karia Araştırma Merkezi Üyeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Bölge Koruma Kurulu Üyeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Bölge Koruma Kurulu Üyeliği, Milas “Uzunyuva” Hekatomneion Mezar Anıtı Bilim Kurulu Üyeliği görevlerini gerçekleştirmiş ve güncel olarak Karya Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini yürütmektedir. Alanında DAAD, Alexander von Humboldt Vakfı, Westfaelische-Wilhelm Üniversitesi ve TUBİTAK başta olmak üzere birçok kuruluştan ödülü bulunmaktadır.

TOP