Myndos

Myndos
Gümüşlük/Bodrum/Muğla
37 02' K 27 24' D

Homeros’un İlyada'sında Truva yakınında, truvalalılarla iyi geçinen bir Leleg kentinden bahsedilir. İ.Ö. 2. yüzyılda Palamindos adı verilen kent Lelegler tarafından kurulan 8 kentten biri olarak bilinmektedir. Diğer Leleg kentleri: Termera, Side, Madnasa, Padasa, Uranium, Telmessos ve Theangela/Syangela'dır. Yunan tarihçi Strabon'un yorumuyla İ.Ö. 4. yüzyılın ortalarına doğru halkın çoğunluğu Halikarnasos'a Karya Satrapı Mausolos tarafından yaşamaya mecbur bırakılırken 8 kentten biri olan Myndos'a dokunulmamış ve dönemin modern mimari yapılanmasıyla etrafı sur duvarlarla çevrilmiştir. Roma imparatorluk çağınında Myndos üzerinde büyük etkileri olduğu bahsedilirken, kentin büyük bir bölümü Mausolos tarafından kurulan yeni kente aittir.Rivayetlerden biri de İ.Ö. 334'te Büyük İskender'in Myndos'u kuşattığı ancak kenti ele geçirememesi üzerine Halilarnasos'a ilerlediği yönündedir. Büyük İskender'in komutanlarından Ptolemaios ve Asandros İ.Ö. 333 yılında; Karya Satrapı Orontobatesii yenilgiye uğratmasıyla bütün Karya bölgesi Büyük İskenderin eline geçmiştir.
Büyük İskender'in ölümünden sonra ilk olarak merkezi Mısır'da bulunan Ptolemaioslar hanedanlığı ve sonrasında Lysimakhos Hanedanlığı'nın hakimiyeti altına geçenmiştir. İ.Ö. 201 yılındaki Lade Deniz Savaşı'nda Rodos donanmasının kente sığınmasının ardından İ.Ö. 197'de Myndos, Rodos'un koruması altına alınır ve ardından İ.Ö. 196 yılında Suriye Kralı'nın Antiokhos'a karşı Rodos'la işbirliği yapmasıyla bağımsızlaşır. İlerleyen dönemde Pergamon Krallığı idaresine geçen Myndos İ.Ö. 133'de III. Attalos'un bıraktığı vasiyetname ile Roma İmparatorluğu'nun küçük Asya kentlerinden biri olmuştur. İ.Ö. 44 yılında Sezar'ın öldürülmesinin ardından Roma İmparatorluğu adı altında Anadolu'da hakimiyet sürdüren Brutus ve Cassius'un Marcus Antonius tarafından yenilgiye uğratılması ile tekrar Rodos'un hakimiyetine geçen kent kısa bir süre sonra sert yönetim tarzı ile çıkan huzursuzluklar sonucu Roma egemenliğini tercih etmiştir. Eparchiası'na bağlı piskoposluk merkezine dönüşen kent bu dönemde 'Amyndos' adını almıştır.

(Kaynak : gumusluk.com)

TOP