Başlarken…

Karya Kültür ve Eğitim Vakfı olarak; menzil olarak gördüğümüz Karya Bölgesi ve olası etkileşim uzantıları konusunda sahip olduğumuz ve elde edeceğimiz yazılı, görsel ve işitsel içeriğin farklı disiplinlerin de katıldığı çalıştaylar ile yeni bakış açıları geliştirecek bir zemin oluşturması niyetindeyiz.

TOP