Başlarken….

Karya Kültür ve Eğitim Vakfı olarak eylem basamaklarımızda yer alan sempozyumlara düzenleme ve katkı koyma anlamında önem vererek, arkeoloji başta olmak üzere gündeme aldığımız alanlar konusunda farkındalık oluşturmak niyetindeyiz.

TOP