Thera

Thera
Yenice/Menteşe/Muğla
37 07' K 28 21' D

Karia’daki ilkçağ kentlerinden biri olan Thera' nın kalıntıları, Ula ilçe merkezinin batısında, Okkataş denilen mevkide yer alır. Bu alanda Karia tipi kaya mezarları . tapınak kalıntıları, sarnıç ve surların kalıntıları vardır.

(Kaynak : ula.gov.tr)

TOP