Sedir Adası (Kedrai Adası)

Tarihçe
Tarihi kentte ilk izlerin kaynakları Miletos’lu Hekataios M.Ö. 4.yüzyılda buradaki yerleşimden bahsetmektedir. Tarihsel gelişmesini M.Ö. 6. yüzyıl'dan başlayarak gözlemleyebildiğimiz Kedrai, Karya’nın önemli kentlerinden biriydi. Bazı kaynaklara göre Karya kral aileleri yazlarını bu adada geçirirlerdi. Daha sonraki yüzyıllarda bu ada Rodos Peria'sının (karşı yakasının) önemli kasabalarından biri olarak görülür. M.Ö. 454 - M.Ö. 428 yıllarında Karya birliğine katılan Kedrai daha sonra Attik Delos Deniz Birliği’ne girdi. Sedir Adasında yerleşim adayı ikiye ayıran isthmos’un (kıstak) doğu tarafında oluşmuştur.

Kentin tiyatrosu, kutsal alanları, konut, liman ve diğer pek çok önemli sivil ve dinsel yapıları, surlarla çevrili bu alan üzerindedir. Nekropol alanı, liman ve diğer sivil yapıların bir bölümü ise Adanın doğu yakasındaki ana kara da yer alır. Bugün hem ana karada hem de adalarda izlenen ayakta kalmış kalıntıların büyük çoğunluğu Doğu Roma Dönemindendir. Karia Bölgesine yönelik Türk akınlarının M.S. 11. yüzyıl sonlarından itibaren yoğunlaşmasının ardından Kent, M.S. 15. yüzyılın ilk çeyreğinde
kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Adanın yoğun bitki örtüsünü maki, zeytin ve çam ağaçları oluşturmaktadır. Resmi hazine kayıtlarında Şehroğlu Adası veya Şehroğlan Adası olarak geçer.
Halikarnas Balıkçısı bu adaya Gülen adını koymuştur. Kleopatra Adası, Şiir Adası, Aşk Adası, Balayı Adası adını yakıştıranlar da vardır.

Adanın kuzey kıyısındaki kumlar, özel biçimde oluşan kalker damlacıklarıdır ve Ege ve Akdeniz’de Sedir Adası dışında sadece Girit Adası’nda görülür. Jeolojik oluşumlar sonucu ortaya çıkan kumlar koruma altındadır. Bölgede bu özel kumların Kleopatra için özel olarak Mısır'dan getirildiğine dair kesin olmayan bir inanış da vardır.

Örenyerinin görülmeye değer yerleri arasında; düzgün kesme taştan çok sayıda kule ile sur duvarları, Apollon Kutsal Alanı,en büyüğü antik malzemeler kullanılarak inşa edilmiş MS.5.-6.yüzyıllara tarihlendirilen Büyük Bazilika olmak üzere kilise ve şapel kalıntıları, hâla ayakta duran iyi korunmuş 2500 kişilik tiyatro,kentteki ticari etkinliklerin merkezi olan agora,çok sayıda sarnıç ve antik liman kalıntıları bulunuyor. Kedrai Antik Kenti ya da en yaygın adıyla “Sedir Adası”, Ula ilçesi sınırlarındaki Gökova (Keramos)Körfezinin doğusunda yaklaşık 800m.lik kıyı uzunluğuna sahip, kumsalı, çoğu ayakta kalmış arkeolojik kalıntılarla bütünleşmiş zengin doğal dokusuyla I.derece Arkeolojik ve I.Derece Doğal Sit Alanı , aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesidir.

Ulaşım, Muğla-Marmaris yolu üzerindeki Akyaka beldesinden veya daha ilerideki sapaklardan varılan Marmaris'e bağlı Çamlı köyünden kalkanteknelerle sağlanmaktadır.

Adanın Dijital İkizini Oluşturduk

Karya Vakfı olarak Sedir Adası'nda yapılan arkeolojik çalışmalara altlık olması amacıyla DJI M300 RTK ile 3B model üretim amacıyla fotogrametrik ve LiDAR uçuşlarının yapılmasını sağladık.

Elde edilen veriler ile adanın çalışma yapılacak kısmının dijital ikizi oluşturulmuştur.
Ölçme ve planlama çalışmalarında kullanılacak bu verilerin üretimine destek sağlamaktan onur duyuyoruz.

TOP