Kedreai

Kedreai
Sedir Adası/Marmaris/Muğla
36 59' K 28 12' D

Sedir Adası, coğrafi ve idari olarak Ula sınırları içinde yer almaktadır. Ancak, Marmaris’e yakınlığı ve turistler için ulaşım kolaylığı açısından Marmaris ilçesi sayfalarında da yer veriyoruz. Marmaris-Muğla yolunun 12. km’sinden sola ayrılan yol, 6 km sonra Gökova Körfezi’nin bir başka noktasına, Çamlı İskelesi’ne ulaştırır sizi. Çamlı İskelesi’nden doldukça kalkan tekneler Sedir Adası’na gidiyorlar. Sedir Adası, Kedrai Antik Kenti ve ünlü Kleopatra Plajı ile tanınıyor. Kedrai bir Karia kenti. Sonradan Rodos devletine bağlanmış. Kedrai sedirler anlamına gelir. Özellikle gemi omurgası yatırmada kullanılan dayanıklı ağaç sedirin adada varlığı bilinmemesine karşın, eski Yunanca’daki anlamı budur. Rodos Karşıyakası’nın en önemli yerleşimlerinden biri olan Kedrai, surlarla kuşatılmıştı. Kule ve duvarları kıyıda izelenebilen kentin orta kesiminde Dor düzeninde Apollon tapınağı bulunur. Tapınaktan bugüne ancak temelleri ulaşabilmiş.

Agora, çeşitli yapı kalıntıları ve kent nekropolisinin yanı sıra, adanın doğu kesiminde ise yüzü kuzeye bakan ve oldukça iyi durumda tiyatrosu vardır. Knidos gibi büyük kentleşmeleri saymazsak, Rodos Karşıyakası olarak adlandırılan Marmaris-Bozburun yöresinde, İlkçağ yerleşimlerinin ancak üçünde tiyatro görülür. Atina ile Isparta arasında süren Peloponnessos Savaşları sırasında kente, İÖ 405 yılında, Atina yandaşı olması yüzünden saldıran Ispartalı general Lysander, adayı ele geçirmiş ve halkını köleleştirmiştir. Adanın altın sarısı kumlarından öykülenen, Kleopatra ile ilintili anlatım vardır. En yaygın anlatılanı da kumların Mısır Kraliçesi Kleopatra ile sevgilisi Roma’lı Komutan Antonius’un adada buluşmaları için Mısır’dan gemilerle getirildiği şeklindedir. Adanın kuzey kıyısındaki kumlar, özel biçimde oluşan kalker damlacıklarıdır ve Ege ve Akdeniz’de Sedir dışında sadece Girit Adası’nda görülür. Ada ve çok özel jeolojik oluşumlar sonucu ortaya çıkan ve giderek azalan kumlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları koruma Kanunu gereği koruma altına alınmıştır.

Kaynak

Diler, A., Sedir Adası (Kedreai), SMAP III Avrupa Birliği Gökova Projesi, Muğla, 2009 (Preparation  and Implementatipon of the Integrated Management Action Plan in Collabaration  with Stakeholders For The Gökova Bay  and Sedir Island  Within Gokova Special Protected Area. EU SMAP III Gökova Project 2006-2009)

Diler, A., Kedreai- Sedir Island İstanbul 2007.

Diler, A., Gümüş, Ş. 2016.  “Bodrum Yarımadası Leleg  Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Pilavtepe, Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2014,” Araştırma Sonuçları Toplantısı 33 (1):152-170.

Diler, A., Gümüş, Ş., Çur, M. 2015. “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2013,” Araştırma Sonuçları Toplantısı, 423-446.

Diler, A., Gümüş, Ş., Eryılmaz, N., S., Çur, M. 2014.  “Bodrum Yarimadasi Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damliboğaz (Hydai), Sedir Adasi (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2012,” Araştırma Sonuçları Toplantısı 31 (2): 419-436.

Diler, A., Gümüş, Ş., Eryılmaz, N., S. 2013.   “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar,      Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai)   Yüzey Araştırmaları 2011,” Araştırma Sonuçları Toplantısı 30 (1): 255-270.

Diler, A., “The Delicate Balance of Natural and Cultural Heritage: a Proposal for the Management Plan of Sedir Island (Kedreai)“, Xantener Berichte, Band 19, 2011,  s.107-129.

Diler, A., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri Pedasa, Mylasa, Damlıboğaz ve Kedreai (Sedir Adası) Yüzey Araştırması-2003” XXII. AST II, 2004, s.137-146.

Diler, A., Özcan, H., “Byzantine Period in Kedreai (Sedir Island): Churches – Kedreai’nin Bizans Dönemi: Kiliseler”, Olba XX, Mersin, 2012, s. 453-493.

TOP