Başlarken…

Karya Kültür ve Eğitim Vakfı olarak; gerek yürüttüğümüz gerekse destek verdiğimiz çalışmaların alışıldık formatlarını yükseltgemek ve bilgisel içeriği farklı medyalar ile yeniden yorumlamak adına; film, grafik, mimarlık, ürün tasarımı… gibi alanlarda konusunda ehil yürütücüler ile atölye serileri düzenlemeyi düşünüyoruz.

TOP